De Graaf Installaties B.V. investeert in digitalisering en bijbehorende scholing

Het digitaliseren van de urenstaat is sinds 1 januari 2016 een feit. Onze werknemers leveren de urenstaten niet langer als handgeschreven ‘hard copy’ in; maar versturen een mailbericht naar onze afdeling ‘administratie’. Elk urenstaat bestand wordt geautomatiseerd ingelezen in ons ERP systeem ‘Syntess Atrium’ waardoor zogenaamde ‘big data’ beschikbaar komt. Deze ‘big data’ is onze informatie voorziening voor diverse ‘real time’ rapportages en overzichten.

Voorafgaand aan deze volledige digitalisering, zijn diverse seminars gegeven door firma ‘Combined Innovations ten einde de werknemers te informeren over deze nieuwe werkwijze.

Seminar urenstaten Syntess
Presentatie en bijwonen van het seminar ‘Digitale Urenstaat’