Kwaliteit staat bij De Graaf Installaties hoog in het vaandel. Het beleid van het bedrijf is erop gericht om installaties op te leveren, die veilig, betrouwbaar en van hoge kwaliteit zijn.
Wij beschikken dan ook over de benodigde certificaten/erkenningen in de installatiebranche.

De Graaf Installaties B.V. profileert zich als betrouwbare partner in de installatietechniek.
Vanuit onze vestiging in Bunschoten-Spakenburg worden onze opdrachtgevers bediend en wordt de kwaliteit van onze werkzaamheden continue getoetst. Wij realiseren onze projecten voornamelijk met eigen medewerkers, waardoor kwaliteit en planning gewaarborgd worden.

Als partner zetten wij onze brede kennis en ervaring in om samen met onze klanten het gewenste resultaat te behalen. In veel gevallen worden installaties door ons ontworpen op basis van een, met de opdrachtgever vastgesteld, plan, bestek of programma van eisen. Vanaf ontwerp tot uitvoering hebben wij dit proces geautomatiseerd, wat zich vertaalt in een tijd- en kostenbesparing voor onze opdrachtgevers.

De Graaf Installaties B.V. heeft een platte organisatiestructuur. Hierdoor zijn wij flexibel en kunnen wij snel reageren.


 

KvINL is ontstaan uit de fusie van KBI (Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector) en SEI (Stichting Erkenning Installatiebedrijven) en opgericht ten behoeve van de kwaliteitsborging binnen de Installatiesector. Opdrachtgevers, aanbieders en overheden werken binnen KvINL samen aan een onderscheidend en gegarandeerd kwaliteitsniveau van producten, processen en diensten in de installatiesector.

UNETO-VNI is de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel. Twee sectoren die essentieel zijn voor de Nederlandse economie. UNETO-VNI 'staat' voor deze sectoren. Als een van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland zijn we een factor van betekenis.

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om u veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. In feite is VCA veel meer dan een checklist. Het is een veelzijdig programma waarmee dienstverlenende bedrijven worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem. Door steeds meer opdrachtgevers wordt het VCA-certificaat verplicht gesteld.

Het doelgericht ontwikkelen van vakbekwame professionals in de techniek is onze belofte. Daarvoor bieden wij hoogwaardige leermiddelen, examendiensten, praktijkgerichte (maatwerk) trainingen en loopbaaninstrumenten voor leerlingen en werknemers in de metaal-, elektro- en installatietechniek in Nederland.

Sterkin

De erkende Sterkin Installateur voldoet aan de normen en eisen van een erkenningsregeling. De belangrijkste eisen hebben betrekking op kennis, meetapparatuur en gereedschappen. Er zijn opleidingseisen vastgesteld én normen voor het gereedschap waarover de installateur moet beschikken. Regelmatig wordt getoetst of de installaties van de erkende Sterkin Installateur voldoen aan de eisen.