Home
Disclaimer

Disclaimer

Met de toegang tot en het gebruik van de website van De Graaf Installaties stemt u als gebruiker in met de volgende voorwaarden:

De Graaf Installaties zal zich inspannen om de op deze site verstrekte informatie zo juist en volledig mogelijk te laten zijn. De Graaf Installaties kan echter niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie juist is.
De Graaf Installaties is niet aansprakelijk voor eventuele directe en indirecte schade die de bezoeker van de website en/of derden lijden resulterend uit het gebruik van deze site en de op de site verstrekte informatie.

De Graaf Installaties heeft de op deze site opgenomen verwijzingen naar andere websites (hyperlinks) en/of informatiebronnen slechts als informatie voor de gebruiker van haar website opgenomen. De Graaf Installaties kan niet garanderen dat de inhoud van de desbetreffende informatiebron juist is. De Graaf Installaties is dan ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die de bezoeker van deze site en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van de bedoelde hyperlinks en informatiebronnen.

De Graaf Installaties kan het continu en foutloos functioneren van deze site niet garanderen.

Contact opnemen

Maak een afspraak